JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.9164/31.03.2015

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării, nr.139, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Al.Ghica, nr.207bis.

Licitaţia va avea loc în ziua de 17.04.2015, orele10,00 la sediul Primăriei  Alexandria, str.Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 15.04.2015, orele 1200.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartiment încheiere şi evidenţă contracte, telefon

0247/317732