JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 8492/09.04.2012

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, organizează licitaţie publică, pentru inchirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local, in vederea parcarii autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 30.04.2012, ora 1000 la sediul Primăriei Alexandria, strada Dunării, nr. 139 , pentru zona blocurilor: BM6-BM8, str.

Independentei (vis-a vis de Tribunal), B4-B6 (str. Ghe. Doja), restaurant Minerva (str. Ghe. Doja colt cu str. Dunarii).

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte – Directia patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.