JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 83469/03.10.2022

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 150/27.05.2020H.C.L. nr. 143/27.05.2021, H.C.L. nr. 255/29.09.2021, H.C.L. nr. 219/25.07.2022, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la Centrul Multifuncțional pentru Tineri, str. Confederației, nr. 1, astfel:
– în data de 27.10.2022, zona bloc I 1, zona bloc I 1 – 1 Decembrie, zona bloc I 3, zona bloc I 3 – I 2, zona bloc I 5 – I 4, zona bloc I 6 – HCC, zona bloc I 16, zona bloc I 17, zona bloc I 18 – Viitorului, zona bloc I 19, începând cu ora 11.00;
– în data de 27.10.2022, zona bloc I 22, zona bloc I 23 – I 24, zona bloc I 25, zona bloc P 4 – P 5, zona bloc S 2, zona bloc 1601-1603, începând cu ora 13.00;
Oferta se depune până la data de 24.10.2022, ora 16:00;
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 17.10.2022.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.