JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 77595/01.09.2022

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 26/29.01.2020, și H.C.L. nr. 94/26.05.2010, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Centrului Multifuncțional pentru Tineri din str. Confederației nr.1 astfel:
– în data de 29.09.2022, zona bloc 601, zona bloc 602, zona bloc 603, zona bloc 604, zona bloc 605, zona bloc CO1 – CO2, zona bloc 251, începând cu ora 11.00;
– în data de 29.09.2022, zona bloc 504, zona bloc 506, zona bloc 507-508, zona bloc 100 G, zona bloc 585-586-588, zona bloc 585-586-591, zona bloc 38 sere-590-589, zona bloc 38 sere-591, zona bloc 597-față bloc, zona bloc 597, zona bloc 598, zona bloc 599, începând cu ora 13.00;
Oferta se depune până la data de 26.09.2022, ora 16,00.
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 19.09.2022.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.