JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 6576/11.03.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 26/29.01.2020, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în: zona bloc 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, M8, M9, M2, M3, 307 și 613, pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării, astfel:
în data de 08.04.2021, începând cu ora 11.00 pentru zona bloc 500 – 501 – 503;
în data de 08.04.2021, începând cu ora 13,00 pentru zona bloc 500 și 506;
în data de 15.04.2021, începând cu ora 11.00 pentru zona bloc 504, 504 – 505 și 505;
în data de 15.04.2021, începând cu ora 13,00 pentru zona bloc 507 – 508;
în data de 22.04.2021, începând cu ora 11.00 pentru zona bloc M 8 – M 9 și M 9;
în data de 22.04.2021, începând cu ora 13,00 pentru zona bloc M 2, M 3, 613, 307;

Oferta se depune astfel:
pentru zona bloc 500 – 501 – 503, zona bloc 500, zona bloc 506, până la data de 05.04.2021, ora 16;
pentru zona bloc 504, zona bloc 504 – 505, zona bloc 505, zona bloc 507 – 508, până la data de 12.04.2021, ora 16;
pentru zona bloc M 8 – M 9, zona bloc M 9, zona bloc M 2, zona bloc M 3, zona bloc 613, 307, până la data de 19.04.2021, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 01.04.2021.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.