JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 6390/19.03.2013

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, organizează  licitaţie publică, pentru inchirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local, in vederea construirii de garaje si copertine auto.

Licitaţia va avea loc în ziua de 04.04.2013, ora 1000 la sediul Primăriei Alexandria, strada Dunării, nr. 139, pentru zona blocurilor: V1-V10, I1, L14-L31.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Directia patrimoniu, Compartimentul incheiere si evidenta contracte, telefon 0247/317732, int. 134.

Sari la conținut