JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 6121/20.03.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 60 din 27 feb 2019 în scopul închirierii unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în strada 1 Mai, bloc B4, ap. 4.

Licitaţia va avea loc în data de 16.04.2019, ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 12.04.2019, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completătile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartiment Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.