JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 6102/09.03.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 26 din_ 29.01.2020, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în: zona bloc         1502, 1503, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 217, pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţia va avea loc în data de 02.04.2020, ora 11ºº pentru zona bloc 1502, ora 12 ºº pentru zona blocurilor 200, 201, 202, 202-203, ora 13ºº pentru zona bloc 204-217, 205 207, 208, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 25.03.2020.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 31.03.2020, ora 16.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr./2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.