JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 5603/16.03.2011

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii unor spatii comerciale modulare, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in Piata Peco.

Licitaţia va avea loc în data de 05.04.2011, ora 10.00 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139 .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte – Direcţia administrare, valorificare patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 133.

Sari la conținut