JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 5510/15.03.2011

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii nr. 304-308, zona Piata Unirii.

Licitaţia va avea loc în data de 31.03.2011, ora 10.00 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139 .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte spatii comerciale si terenuri – Direcţia administrare, valorificare patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 133.

Sari la conținut