JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.5457/20.02.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării, nr.139, organizează licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri (copertine) aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria.

Licitaţia va avea loc în data de13.03.2017, ora10,00 la sediul Primăriei  municipiului Alexandria, str.Dunării, nr.139, pentru zona blocurilor: 1501- 209, 210, 210-213, 215-213, P+7- D2, 702, 703, 703EG, 703-PT, B8, B2, B4, B6, B2-B4-B1- B3, V1-V10.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 10.03.2017, ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu, din cadrul Primăriei municipiului Alexandria,  tel.0247/317732, int.134, camera  16, parter.

Sari la conținut