JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 5424/10.02.2016

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării, nr.139, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Dunării, nr.135, zona Casa de Cultură.

Licitaţia va avea loc în ziua de 29.02.2016, orele10,00 la sediul Primăriei  Alexandria, str.Dunării, nr.139, ora.1000.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se depun până la data de 26.02.2016, orele 1200.

Informaţii suplimentare se pot obţine, la Compartiment încheiere şi evidenţă contracte, tel.0247/317732.

Sari la conținut