JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 5336 / 19.02.2014.

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării, nr.139, organizează licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 12.03.2014, orele10,00 la sediul Primăriei  Alexandria, str.Dunării, nr.139 pentru zona: bl.CO1- CO2, bl.600, 601,602, 603, 604,605, 607,610, 611, 613, 616, 585-586-591, 585-586-588, 38Sere-591, 38Sere-597, 38Sere-590, 589, 594.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se depun până la data de 10.03.2014, ora 1200.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Patrimoniu, Compartiment încheiere şi evidenţă contracte, tel.0247/317732, int.134.