JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 51195/02.06.2022

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.143/27.05.2021, H.C.L. nr. 255/29.09.2021, H.C.L. nr. 13/31.01.2022, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Centrului Multifuncțional pentru Tineri din str. Confederației nr.1 astfel:
– în data de 30.06.2022, zona bloc S1, zona bloc S2, zona bloc S3, zona bloc S4, zona bloc 816, zona bloc 817, zona bloc 821, zona bloc 358-306, începând cu ora 11.00;
– în data de 30.06.2022, zona bloc 1504, zona bloc 1612, zona bloc P3-P4, zona bloc P4-P5, zona bloc P5, zona bloc P9, zona bloc 100 G, începând cu ora 13.00;
Oferta se depune până la data de 27.06.2022, ora 16:00.
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 20.06.2022.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.