JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 4581/21.02.2013

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat str. Confederatiei, zona magazinul Crinul nou.

Licitaţia va avea loc în data de 12.03.2013, ora 10.00 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139 .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte – Direcţia administrare patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.