JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR.4508.09.02.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui spaţiu, comercial modular, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco, poz.12.

Licitaţia va avea loc în data de 03.03.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139 .

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 01.03.2017, ora 1200.

Împotriva licitaţiei, până la momentul adjudecării, se va putea face contestaţie, de către persoana interesată, la Judecătoria Alexandria.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte- Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, interior 134.