JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.33793/19.11.2015

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării, nr.139, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea construirii unui garaj destinatparcării unui autovehicul pentru deplasarea unui mijloc de transport al persoanelor cu handicap.

Licitaţia va avea loc în ziua de 09.12.2015, orele10,00 la sediul Primăriei  Alexandria, str.Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se depun până la data de 07.12.2015, orele 1200.

Informaţii suplimentare se pot obţine, la Compartiment încheiere şi evidenţă contracte, tel.0247/317732.

Sari la conținut