JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.33791/1911.2015

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării, nr.139, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.1Mai, zona bl.1601.

Licitaţia va avea loc în ziua de 10.12.2015, orele10,00 la sediul Primăriei  Alexandria, str.Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se depun până la data de 08.12.2015, orele 1200.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartiment încheiere şi evidenţă contracte, tel.0247/317732.