JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 31615 /27.11.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCH_Nr. 282 din 21.12.2009, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în data de 19.12.2017, ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, pentru :

– str. Dr. Stâncă – L28.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 15.12.2017, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.