JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.30432/22.10.2015

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării, nr.139, organizează licitaţie publică pentru închirierea unor copertine, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 17.11.2015, orele10,00 la sediul Primăriei  Alexandria, str.Dunării, nr.139, pentru zona blocurilor: 311, 304-305, 301-302, 304, 406, 404-403, 404-401, 402,  410, 412, 413.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se depun până la data de 13.11.2015, orele 1200.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartiment încheiere şi evidenţă contracte, tel.0247/317732.

Sari la conținut