JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 27284/03.12.2012

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe Soseaua Turnu Magurele, nr. 2B.

Licitaţia va avea loc în data de 19.12.2012, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139 .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte – Direcţia administrare patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

Sari la conținut