JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 2723/02.02.2011

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona Magazinul Crinul Nou (alee acces spre str. Confederatie).

Licitaţia va avea loc în data de 17.02.2011, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139 .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte -Direcţia Administrare, Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 133.