JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.27001 /23.11.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 94 din 26.05. 2010HCL nr. 190 din 30.09. 2010 şi HCL nr. 180 din 27.07. 2018, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în zona blocurilor(209, 210-211, F6-F7pe str. Dunarii, I5-I1pe str. Dunarii, 38 sere-597, 597fata bloc, CO1-CO2, 714, 255A-253A-256) în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în data de 13.12.2018, ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 11.12.2018, ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.