JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 26490/29.11.2010

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii spaţiilor comerciale, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în Hala de Carne – Piaţa Peco.

Licitaţia va avea loc în data de 14.12.2010, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139 .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte – Direcţia Administrare, Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 133.

Sari la conținut