JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR.25659/31.08.2016

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul  Teleorman organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Libertăţii, nr.3A – poz.1.

Licitaţia va avea loc în data de 30.09.2016, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se depun până la data de 28.09.2016, ora 1200.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte, telefon 0247/317732, int.134.