JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 25261/19.11.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 94 din 26.05. 2010HCL nr. 190 din 30.09. 2010 și HCL nr. 101_din 29 mar 2019, HCL nr. 282 din_28.08.2019, HCL NR. 360 din_31.10. 2019, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în:

zona bloc B4-B6, zona bloc A7-A8, zona bloc T1-T4, zona bloc 305, zona bloc 306, zona bloc L 28, zona bloc L12-L28, zona bloc 251, zona bloc 715-PT2, zona bloc BM1-BM3, zona bloc 598, zona bloc 604, 605, zona bloc P+7, zona bloc H3-210-211, zona bloc 211, zona bloc 905 Dunării, zona bloc 911 Dunării, zona bloc M4 Dunării, zona bloc M17-M5, zona bloc M5, zona bloc M17-M4-M2,  pentru parcari autovehicule.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 05.12.2019.

Licitaţia va avea loc în data de 12.12.2019, ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 10.12.2019.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.