JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.25012/19.10.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediu înstrada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 221/28.10.2010, H.C.L. nr. 150/27.05.2020, H.C.L. nr. 100/30.03.2020, H.C.L. nr. 94/26.05.2010,H.C.L. nr. 190/30.09.2010, H.C.L. nr. 26/29.01.2020, H.C.L. nr. 282/21.12.2009, H.C.L. nr. 105/29.04.20213, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de aobţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:
– în data de 18.11.2021, pentru amplasamentele din zona bloc V1-V7, zona bloc V3-V4, zona bloc V4-V5, zona bloc V8, zona bloc V9, zona bloc 715 – PT 2, începând cu ora 11.00;
– în data de 25.11.2021, pentru amplasamentele din zona bloc 594 – 587, zona bloc 500 – 501 – 503, zona bloc 504, zona bloc 507-508, zona bloc M 9, zona bloc M 16, zona bloc M17 – M5, zona bloc L 28 – Dr. Stâncă, începând cu ora 11.00;
– în data de 09.12.2021, pentru amplasamentele din zona bloc I 1, zona bloc I 3 – I 2, zona bloc I 17, zona bloc 456, zona bloc F13, zona bloc 809 – 810, zona bloc 804 – 807, zona bloc 207, zona bloc 454, zona bloc 251 – Colfescu, începând cu ora 11.00;
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru  evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Oferta se depune astfel:
pentru amplasamentele din zona bloc V1-V7, zona bloc V3-V4, zona bloc V4-V5, zona bloc V8, zona bloc V9, zona bloc 715 – PT 2, până la data de 15.11.2021, ora 16;
pentru amplasamentele din zona bloc 594 – 587, zona bloc 500 – 501 – 503, zona bloc 504, zona bloc 507-508, zona bloc M 9, zona bloc M 16, zona bloc M17 – M5, zona bloc L 28 – Dr. Stâncă, până la data de 22.11.2021, ora 16;
pentru amplasamentele din zona bloc I 1, zona bloc I 3 – I 2, zona bloc I 17, zona bloc 456, zona bloc F13, zona bloc 809 – 810, zona bloc 804 – 807, zona bloc 207, zona bloc 454, zona bloc 251 – Colfescu, până la data de 06.12.2021, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 09.11.2021.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.