JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.24516/10.09.2015

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării, nr.139, organizează licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri (copertine)aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcarii autoturismelor..

Licitaţia va avea loc în ziua de 29.09.2015, orele10,00 la sediul Primăriei  Alexandria, str.Dunării, nr.139, pentru zona blocurilor:1501-209, H3,210,210-213, 215-213, P+7-D2, 702, 703, 703EG, 703-PT, B8, B2, B4, B6, B2-B4-B1-B3.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se depun până la data de 25.09.2015, orele 1200.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Patrimoniu, Compartiment încheiere şi evidenţă contracte, tel.0247/317732

Sari la conținut