JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 24233/08.11.2010

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii unor spaţii comerciale modulare, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în Piaţa Peco.

Licitaţia va avea loc în data de 24.11.2010 ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării nr. 139 .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte -Direcţia Administrare, Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732 int. 133.

Sari la conținut