JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 24232/08.11.2010

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii spaţiilor comerciale , care aparţin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în Hala de Carne – Piaţa Peco.

Licitaţia va avea loc în data de 24.11.2010 ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării nr. 139 .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte -Direcţia Administrare, Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732 int. 133.

Sari la conținut