JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 24023/30.10.2012

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică deschisa, în scopul închirierii unor spatii comerciale, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in Halã – Piata Peco .

Licitaţia va avea loc în data de 20.11.2012, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte – Direcţia patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.