JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 23784 / 22.10.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 282 din_21.12.2009, HCL nr. 94 din 26.05. 2010HCL nr. 190 din 30.09. 2010 şi HCL nr. 101_din 29 mar 2019, HCL nr. 282 din_28 aug 2019, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în : zona bloc 454, zona bloc B4-B6, zona bloc A7-A8, zona bloc T1-T4, zona bloc 305 M. Kogălniceanu, zona bloc 305, zona bloc 306, zona bloc L 28, zona bloc L12-L28, zona bloc 251, zona bloc 715-PT2, zona bloc BM1-BM3, zona bloc 598, zona bloc 604, 605, 610, zona bloc P+7, zona bloc H3-210-211, zona bloc 211, zona bloc 905 Dunării, zona bloc 911 Dunării, zona bloc M4 Dunării, zona bloc M17-M5, zona bloc M5, zona bloc M17-M4-M2, pentru parcări autoturisme.

Licitaţia va avea loc în data de 13.11.2019, ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data 11.11.2019.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.