JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 2363/28.01.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 150/27.05.2020, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri,  aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule, în zona blocurilor I1, I2 I3, I4, I5, I6, I 13, I 14, I 15, I 16, I 17, I 18, I 19, I 20, I 22, I 23, I 24, I 25, I 26.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:
în data de 18.02.2021, zona bloc I5 – I1 – Dunării, zona bloc I1, zona bloc I1 – str. 1 Decembrie, începând cu ora 11.00;
în data de18.02.2021, zona bloc I2, zona bloc I3, începând cu ora 13.00;
în data de 25.02.2021, zona bloc I 3 – I2 , zona bloc I5 – I4, începând cu ora 11.00;
în data de 25.02.2021, zona bloc I5 – str. HCC, zona bloc I6 – str. HCC, începând cu ora 13.00;
în data de 04.03.2021, zona bloc I13 – I23 – Dunării, zona bloc I13, zona bloc I13 – I14, zona bloc I14 – 1 Decembrie, zona bloc I15, zona bloc I16, începând cu ora 11.00;
în data de 04.03.2021, zona bloc I17, zona bloc I18 -Viitorului, zona bloc I18, începând cu ora 13.00;
în data de 11.03.2021, zona bloc I19, zona bloc I20, începând cu ora 11.00;
în data de 11.03.2021, zona bloc I22, zona bloc I22 – HCC și zona bloc I23 – HCC, începând cu ora 13.00;
în data de 18.03.2021, zona bloc I25, începând cu ora 11.00;
în data de 18.03.2021, zona bloc I23 – I24, I 26, începând cu ora 13.00;
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Oferta se depune astfel:
pentru zona bloc I5 – I1 – str. Dunării, zona bloc I1, zona bloc I1 – str. 1 Decembrie, zona bloc I2, zona bloc I3 până la data de 16.02.2021, ora 16;
pentru zona bloc I3 – I2, zona bloc I5 – I4, zona bloc I5 – str. HCC, zona bloc I6 – str. HCC până la data de 22.02.2021, ora 16;
pentru zona bloc I13 – I23 – Dunării, zona bloc I13, zona bloc I13 – I14, zona bloc I14 – 1 Decembrie, zona bloc I15, zona bloc I16, zona bloc I17, zona bloc I18 -Viitorului, zona bloc I18, până la data de 01.03.2021, ora 16;
pentru zona bloc I19, zona bloc I20, zona bloc I22, zona bloc I22 – HCC și zona bloc I23 – HCC până la data de 08.03.2021, ora 16;
pentru zona bloc I23 – I24, zona bloc I 25, zona bloc I 26 până la data de 15.03.2021, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 10.02.2021.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.