JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 23120/13.10.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 151/27.05.2020, privind închirierea prin licitaţie publică a unor copertine situate în zona bloc F8, F9, I1, I2, I3, I4, I5, I13, I16, I17, I19, destinate parcării de autovehicule.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139, astfel:
pentru zona bloc F 9 – F 8, I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, în data de 05.11.2020, începând cu ora 11.00;
pentru zona bloc I 13, I 16, I 17, I 19, în data de 05.11.2020, începând cu ora 13.00;
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Ofertele se depun la Registratura Primăriei mun. Alexandria până la data de 02.11.2020, ora 16.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 26.10.2020.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.