JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.22546/20.08.2015

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării, nr.139, organizează licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea construirii de garaje şi copertine auto.

Licitaţia va avea loc în ziua de 09.09.2015, orele10,00 la sediul Primăriei  Alexandria, str.Dunării, nr.139, pentru zona blocurilor: L4( str.Carpaţi), bl.714 şi bl. 809-810 .

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se depun până la data de 07.09.2015, orele 1200.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Patrimoniu, Compartiment încheiere şi evidenţă contracte, tel.0247/317732.

Sari la conținut