JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 22235 / 09.10.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 242 din 24.08.2018, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor, zona Restaurant Onix (între strada Constantin Brâncoveanu şi strada Mihăiţă Filipescu).

Licitaţia va avea loc în data de 30.10.2018, ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, pentru :

-strada Cuza-Vodă – între str. Constantin Brâncoveanu şi str. Mihăiţă Filipescu, zona restaurant „Onix”.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 26.10.2018, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.