JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 21234/08.09.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, pentru închirierea copertinelor/terenurilor pentru construcția de copertine în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 194/18.06.2014, H.C.L. nr.181/27.06.2018, H.C.L. nr. 49/14.05.1998, H.C.L. nr. 346/24.11.2017 și H.C.L. nr. 151/27.05.2020, în vederea parcarii autovehiculelor, Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc în data de 07.10.2021, la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139, astfel:
începând cu ora 11.00, pentru zona bloc V1 –V10, zona bloc 704 -706, zona bloc I 3, zona bloc I 4, zona bloc I 16, zona bloc I 17, zona bloc I 19;
începând cu ora 13.00, pentru zona bloc 905, zona bloc 911, zona bloc 806-802, zona bloc 413, zona bloc 311, zona bloc 210, zona bloc 210-213, zona bloc 215-213, zona bloc 215, zona bloc L 4, zona bloc L6.
Oferta se depune până la data de 04.10.2021, ora 16.
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 27.09.2021.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.