JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.20847/26.08.2014

Primăria Municipiului Alexandria, cu Sediul version str.Dunării, nr.139, organizează Licitație PUBLICA for închirierea únor Terenuri aparținând domeniului de Interes publice locale al Municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitatia VA Avea loc version Ziua de 18.09.2014, orele10, 00 La sediul Primăriei Alexandria, str.Dunării, nr.139 din pretul zona: bl.819-820,821,820-823,329 (str.Al.Colfescu), A7-A8, B4- B6, B3-A5, A5-B2, Casa de Cultură.

Actele necesare for înscrierea la Licitație se depun pana La datelor DE 16.09.2014, orele 12 00 .

Informatii suplimentare se pot obține la Directia Patrimoniu, Compartiment încheiere IE ȘI Evidenta Contracte, tel.0247 / 317732, int.134