JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.20845/26.08.2014

Primăria Municipiului Alexandria, cu versiunea Sediul str.Dunării, nr.139, organizează Licitație PUBLICA pentru închirierea únor Terenuri aparținând domeniului de Interes Publice Locale al Municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitatia VA Avea versiune loc Ziua de 18.09.2014, orele10, 00 La sediul Primăriei Alexandria, str.Dunării, nr.139pentruzona: bl.CO1-CO2,600,602,603,605,607,610,611,613,614,616,597 (Fata bloc), 597 (bloc spate), 598594.

Actele necesare pentru înscrierea la Licitație se depun pana La datelor DE 16.09.2014, orele 12 00 .

Informatii suplimentare se pot obține la Directia Patrimoniu, Compartiment încheiere IE IE ȘI Evidenta Contracte, tel.0247 / 317732, int.134.