JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 2053/23.01.2012

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul  Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Bucuresti, zona bloc 712C, pentru cale acces.

Licitaţia va avea loc în data de 08.02.2012 , ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139 .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte – Direcţia administrare patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.