JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 20475/31.07.2015

Primaria municipiului Alexandria, cu sediul in str. Dunarii, nr. 139, organizeaza licitatie publica, pentru inchirierea unor terenuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor in zona bloc 305 (str. Mihail Kogalniceanu).
Licitatia va avea loc in data de 19.08.2015, ora 1000, la sediul Primariei municipiului Alexandria, nr. 139.
Actele necesare pentru inscrierea la licitatie se vor depune pana la data de 17.08.2015, ora 1200.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte, din cadrul Primariei municipiului Alexandria, parter.

Sari la conținut