JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 19499/05.10.2011

,, Primaria municipiului Alexandria, cu sediul in str.Dunarii, nr.139, organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unor terenuri apartinind domeniului public de interes local in vederea parcarii autoturismelor .

Licitatia va avea loc in ziua de 26.10.2011 orele 1000 la sediul Primariei Alexandria, str.Dunarii nr.139 pentru zona bloc 328, zona Casa de Cultura- Banc Post.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Patrimoniu, Comp Incheiere si Evidenta contracte, tel.0247 / 317732 , int.134.