JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 19104/06.08.2014

Primăriamunicipiului Alexandria, cu sediulînstradaDunării nr. 139, organizează licitațiepublică, pentruînchiriereaunorcopertineapartinanddomeniuluipublic de interesati al Municipiului Alexandria locale, în vedereaparcariiautoturismelor.

Date Licitațiavaavealocîn DE 26.08.2014, ora 10ºº la sediulPrimărieimunicipiului Alexandria, stradaDunării, nr. 139 pentruzona bloc 311, 304-305, 301-302, 304, 406, 404-403, 404-401, 402, 401, 408, 409, 410, 412, 413.

Actelenecesarepentruinscrierea la Licitație se vordepunepana La datelor DE 22.08.2014, ora 12ºº.

Informațiisuplimentare se pot obține de la Compartimentulincheieresievidentacontracte-Direcțiaadministrarepatrimoniu DIN cadrulPrimărieimunicipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.