JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 18962/29.09.2011

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman anunta amanarea licitatiei publice din data de 30.09.2011, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Negru Voda, zona Scoala Nr. 2.