JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 1825/21.01.2013

,, Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 580,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Zona SERE.

Licitaţia va avea loc în data de 14.02.2013 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139, şi se va repeta în zilele de 21.02.2013, orele 11ºº şi 28.01.2013, orele 11ºº în cazul neadjudecării.”

Informaţii suplimentare se pot obţine la Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.