JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 17761/13.09.2011

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul  Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc 1602 pentru amplasarea unui panou publicitar.

Licitaţia va avea loc în data de 30.09.2011, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139 .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte – Direcţia administrare patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

Sari la conținut