JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 17674/20.07.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 221/28.10.2010, H.C.L. nr. 150/27.05.2020, H.C.L. nr. 100/30.03.2020, H.C.L. nr. 94/26.05.2010 și H.C.L. nr. 69/29.03.2021, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în amplasamentele zona bloc: D–E–BCR, 820 – PT15, BM6 – BM8, F9 – F10, 804 – 807, V3 – V4, V4 – V5, V1-V7, V9, F9 – F10, F13, 456, 450, I 25, 210, 211, 214, P+7, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:
în data de 12.08.2021, zona bloc D – E – BCR, zona bloc 820 – PT 15, zona bloc BM 6 – BM 8, zona bloc 804 – 807, zona bloc F 9 – F10, începând cu ora 11.00;
în data de 12.08.2021, zona bloc F13, zona bloc 450, zona bloc 456, zona bloc I 25 începând cu ora 13.00;
în data de 26.08.2021, zona bloc V3-V4, zona bloc V4-V5, zona bloc V9, zona bloc V1-V7, începând cu ora 11.00;
în data de 26.08.2021, zona bloc 210-211, zona bloc 211, zona bloc 214, zona bloc P+7, începând cu ora 13.00;
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Oferta se depune astfel:
pentru zona bloc D – E – BCR, zona bloc 820 – PT 15, zona bloc 804 – 807, zona bloc BM 6 – BM 8, zona bloc F 9 – F 10, zona bloc F13, zona bloc 450, zona bloc 456, zona bloc I 25, până la data de 09.08.2021, ora 16;
pentru zona bloc V3-V4, zona bloc V4-V5, zona bloc V9, zona bloc V1-V7, zona bloc 210-211, zona bloc 211, zona bloc 214, zona bloc P+7, până la data de 23.08.2021, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 03.08.2021.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.