JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 17551 / 10.08.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 164 din 21 mai 2018, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea construirii de garaje.

Licitaţia va avea loc în data de 30.08.2018, ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, pentru :

-zona bloc 315-454,                                     -zona bloc 1613-1614,

-zona bloc B2-B1-B3-B4,                            -zona bloc 1605-1608,

-zona bloc J135,                                            -zona bloc 452-453,

-zona bloc 915-916,                                     -zona bloc 1501-1502,

-zona bloc 816,                                            -zona bloc 250-252,

-zona bloc 901,                                             -zona bloc 808-811,

-zona bloc 905,                                            -zona bloc 1601-1602,

-zona bloc 809-810,                                     -zona bloc 1621,

-zona bloc 1504,                                          -zona bloc 1600,

-zona bloc 1604,                                          -zona bloc 600,

-zona bloc 1604-1608,                                 -zona bloc 1607,

-zona bloc 1612,                                          -zona bloc L4-L9,

-zona bloc 354-307,                                     -zona bloc 914,

-zona bloc 1608,                                          -zona bloc 714.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 28.08.2018, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.