JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 17088/15.07.2014

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, jud Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, zona Crinul vechi – Hotel Parc.
Licitaţia va avea loc în data de 06.08.2014, ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139 .
Actele necesare pentru inscrierea la licitatie se vor depune pana la data de 04.08.2014, ora 12ºº.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte – Direcţia administrare patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.