JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 16373/25.07.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 190 din 30.09. 2010, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în zona bloc 454, zona bloc B4-B6, zona bloc A7-A8, zona bloc A8-A6, zona bloc 360-354, zona bloc 255A-253A-256, zona bloc G1-K1, zona bloc 329, zona bloc 251, zona bloc 600, 601, 604, 605, 608, 610, 616, 809, 597 față bloc, CO1-CO2,  pentru parcari autoturisme.

Licitaţia va avea loc în data de 22.08.2019, ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 20.08.2019, ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.